Błogosławieństwo dzieci

„…zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, …”

Ewangelia Mateusza 19;14-15

Takie słowa skierował Jezus do uczniów, którzy gromili rodziców przynoszących swoje dzieci, aby Chrystus modlił się za nie. Bóg mówi, że dzieci są szczególnym darem Pana i stawia je jako wzór wiary. Również członkowie gdyńskiego zboru mieli możliwość uczesticzyć we wspaniałym wydarzeniu, jakim jest błogosławieństwo dzieci. Pastor Mariusz Adamczyk w szczególnej modlitwie polecił Bożej opiece dwie dziewczynki, Zosię i Amelkę wraz z rodzicami. Niech Bóg zechce prowadzić i darzy mądrością rodziców, aby potrafili wychowywać swoje pociechy na chwałę Bogu, a zborownikom daje chęć w niesieniu pomocy i wspieraniu w modlitwach.

E.