Nabożeństwo noworoczne 2012

Każdy kolejny rok coraz bardziej zbliża nas do przyjścia naszego Pana. Jaki był ten miniony? Co nam przyniósł? Czy doświadczyliśmy Bożej opieki i prowadzenia? A jaki będzie kolejny?

Sobota 31 grudnia była wyjątkowym i refleksyjnym dniem. Już podczas porannego nabożeństwa mieliśmy okazję podzielić się w jaki sposób doœwiadczyliśmy Boga i doznaliśmy pokrzepienia Jego obietnicami. Po porannym nabożeństwie spożyliśy wspólnie posiłek, po którym znów mogliśmy wspólnie wielbić naszego Boga pieśniami, deklamacją wierszy, ulubionych słów psalmu – które szczególnie zapadły nam w pamięci, czy tekstami biblijnymi wyrażającymi uwielbienie Boga.

PóŸniej dzieliliśmy się, jak Bóg prowadził w pracy, wyprowadzał z chorób, dziękowaliśmy za naszych najbliższych i za każdy dzień, w którym budził nas do życia. A kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, zjednoczyliśmy się w modlitwach. Dziękowaliśmy Bogu za Jego dotychczasową opiekę i prosiliśmy o dalsze kierownictwo w Nowym Roku, w którego progi wkroczyliśmy wraz z zachodzącym słońcem.

Zanim rozeszliśmy się do domów, każdy otrzymał tekst biblijny zawierający wspaniałą Bożą obietnicę, tak byśmy nigdy nie zapomnieli, że mamy wspaniałego Pana i Boga, Stwórcę nas wszystkich, który troszczy się o nas i chce dla nas jak najlepiej. 

E.

Zapraszamy do galerii zdjęć (klknij na zdjęcie):

Nabożeństwo Noworoczne 2011