Adwentyści to ogólna nazwa wspólnot protestanckich nawiązujących do profetyzmu, mesjanizmu i millenaryzmu, wyrosłych z ruchu tzw. drugiego adwentu. Adwentyści dnia siódmego to najliczniejsza wspólnota adwentystów, której początki sięgają 1845 r. Nazwa adwentyści dnia siódmego została przyjęta w 1860 r. w Battle Creek w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych, a Kościół ten został oficjalnie utworzony na Generalnej Konferencji w 1863 r. (wtedy ruch łączył 125 zborów/parafii i gromadził 3,5 tys. wyznawców). Od 1864 r. adwentyści są w Europie, dzięki pastorowi Michałowi Belinie-Czechowskiemu, byłemu księdzu katolickiemu, który przebywając kolejno we Włoszech, Szwajcarii, Rumunii i na Węgrzech głosił idee adwentyzmu.

Jako jeden z najszybciej wzrastających* Kościołów chrześcijańskich, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego stanowi dziś grono 16,641,357 ochrzczonych wyznawców, zaś razem wszystkich wyznawców ma około 25 milionów. Wzrost netto Kościoła wynosi obecnie 1,062,655 osób rocznie (za okres od 1 lipca 2009 do 30 czerwca 2010) co oznacza, że Kościół przyłącza poprzez chrzest każdego dnia 2.911 osób. Natomiast rekordowym rokiem przyrostu wyznawców był 2006, gdzie do Kościoła przyłączyło się w sumie 1.107.425 wyznawców, czyli dziennie 3.032 osoby. Oznacza to, że jeśli w roku 1996 stosunek adwentystów do ilości mieszkańców naszego globu kształtował się w proporcji 1:616, to w roku 2006 wynosił on już tylko 1:429. Jeśli ten wzrostowy trend utrzyma się, pod koniec 2016 roku Kościół będzie posiadał 26 milionów ochrzczonych wyznawców, a stosunek adwentystów względem ogólnej populacji wynosić będzie 1:280.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem chrześcijańskim, wywodzącym się z grona denominacji protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie miało miejsce w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej (USA), które w 1888 roku dotarło także na ziemie polskie (Wołyń). W swojej nauce kładzie szczególny nacisk na:

  • wiarę, która jest Bożym darem dla człowieka,
  • Pismo Święte, Biblię, jako jedyny autorytet w sprawach tejże wiary,
  • podkreśla naukę o stworzeniu świata według opisu biblijnego (odrzuca np. ewolucję),
  • świętuje chrześcijańską sobotę, jako siódmy dzień tygodnia, zgodnie z przykazaniem Bożym,
  • chrzci dorosłych, którzy pragną połączyć swe życie z Bogiem, przyjmując Jezusa Chrystusa za swego Zbawiciela i Jego przebaczenie, dostępne dzięki ofierze na Golgocie,
  • oczekuje powrotu Jezusa, jako kulminacyjnego wydarzenia bliskiej już przyszłości, zgodnie z biblijnymi proroctwami.

Wzrost Kościoła oraz jego aktywność we wszelkich dziedzinach życia możliwe są dzięki zrozumieniu, że wszystkie wzajemne zależności są istotne — w kontaktach z Bogiem, w małżeństwie, w rodzinie, poprzez społeczność z ludźmi na całym świecie oraz także ze środowiskiem wokół nas.

Dużą rolę w adwentyzmie odgrywa nacisk, jaki Kościół kładzie na sprawy zdrowia. Ma to przejaw nie tylko w prowadzonych przez Kościół licznych ośrodkach zdrowia (szpitale, sanatoria, przychodnie, kliniki), ale także w nauczaniu zdrowego stylu życia, prowadzeniu szkoleń zdrowej kuchni, walce z nałogami i  zachęcaniu do prowadzenia zdrowej diety wegetariańskiej.

Jednak ponad wszystko Adwentyści Dnia Siódmego to ludzie nadziei, ludzie, którzy oczekują lepszej przyszłości obiecanej wszystkim wierzącym przez Jezusa Chrystusa. Oczekiwanie na Jego powrót jest głównym motorem do życia i działania.

* – dane na 30 czerwca 2010, według „Statistical Report”, Annual Council of the General Conference Committee, Silver Spring, Maryland, Stany Zjednoczone, 8-13 października 2010. Przygotowane przez: Office of Archives and Statistics.