W każdą sobotę spotykamy się w naszym Domu Modlitwy na nabożeństwie – trwa ono od 10:00 do ok. 12:30. W tym czasie wielbimy Boga modlitwą i pieśnią. Zazwyczaj nabożeństwo składa się z dwóch części, choć nie jest to regułą.

W pierwszej części studiujemy wspólnie Słowo Boże (Biblię) podczas tzw. Szkoły Sobotniej.

W drugiej natomiast mamy okazję wysłuchać kazania (11:30), oraz wspólnie śpiewać pieśni ku chwale naszego Stwórcy.

Zazwyczaj przed kazaniem jest również opowiadanie dla najmłodszych.

Często zostajemy także na popołudniowe spotkanie, na którym spożywamy wspólnie posiłek.

Zapraszamy na nasze nabożeństwa wszystkich, którzy pragną razem z nami przeżywać ten błogosławiony czas i zbliżyć się do naszego Pana!