Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh)

Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego (OPP). Naszą misją jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się, żyć godnie i szczęśliwie. Zrzeszamy ludzi dobrej woli bez względu na wyznanie, narodowość, płeć, wiek czy rasę. Podejmowane przez nas działania odzwierciedlają uniwersalne wartości chrześcijańskie, takie jak poszanowanie praw i godności każdego człowieka oraz współczucie i troska o osoby znajdujące się w potrzebie. Promujemy wolontariat oraz dobroczynność na co dzień.

Nasze cele

 1. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich potencjału
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ubogich i poprawa jakości ich życia
 3. integracja społeczna osób z niepełnosprawnością
 4. popularyzowanie wartości rodzinnych
 5. aktywizacja i integracja społeczna seniorów
 6. poprawa stanu zdrowia społeczeństwa

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Pomorski
Filia Gdynia
ul. Krasickiego 32
81-377 Gdynia

www.gdynia.chsch.pl

Nr konta bankowego:

30 2030 0045 1110 0000 0277 2310

Kierownik: Sławomir Pacek
Swoją funkcję pełni społecznie

Tel. kom.: (+48) 507 163 751

E-mail: gdynia@chsch.pl

 

Filia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Gdyni prowadzi :

 • pomoc doraźną dla osób potrzebujących
 • punkt konsultacyjny pedagogiczno-logopedyczny
 • psychoterapię indywidualna i terapię rodzin – punkt konsultacyjny
 • profilaktykę uzależnień
 • profilaktykę zdrowotna

Pedagogiczno-logopedyczny punkt konsultacyjny

Punkt powstał z myślą o dzieciach z rodzin nisko sytuowanych, mających problemy:

 • z wymową,
 • z nauką czytania i pisania,
 • z nauką matematyki.

Oferowana pomoc dotyczy:

 • diagnozy logopedycznej,
 • ćwiczeń logopedycznych,
 • komputerowych badań słuchu i wzroku,
 • usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych (odpowiedzialnych za powodzenie w nauce czytania i pisania),
 • rozwijania myślenia matematycznego.

Przedsięwzięcie to realizowane jest dzięki pracy wolontarystycznej i użyczeniu lokalu przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni.

Punkt konsultacyjny prowadzą:

 • pedagog-logopeda mgr Aneta Loranty-Pacek,
 • pedagog-terapeuta mgr Elżbieta Dobroszek.

(pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gdyni)

Zgłoszenia dzieci oraz wszelkie pytania prosimy kierować pod numer tel. 507 163 750.

Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin

Punkt konsultacyjny prowadzą wolontariusze – psycholodzy. Informacja pod numerem 507 163 751.

Korzystanie z porady specjalistów jest nieodpłatne!

Więcej informacji na stronie:

www.gdynia.chsch.pl