Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh)

Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego (OPP). Naszą misją jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się, żyć godnie i szczęśliwie. Zrzeszamy ludzi dobrej woli bez względu na wyznanie, narodowość, płeć, wiek czy rasę. Podejmowane przez nas działania odzwierciedlają uniwersalne wartości chrześcijańskie, takie jak poszanowanie praw i godności każdego człowieka oraz współczucie i troska o osoby znajdujące się w potrzebie. Promujemy wolontariat oraz dobroczynność na co dzień.

Nasze cele

  1. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich potencjału
  2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ubogich i poprawa jakości ich życia
  3. integracja społeczna osób z niepełnosprawnością
  4. popularyzowanie wartości rodzinnych
  5. aktywizacja i integracja społeczna seniorów
  6. poprawa stanu zdrowia społeczeństwa

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Pomorski
Filia Gdynia
ul. Krasickiego 32
81-377 Gdynia

www.gdynia.chsch.pl

Nr konta bankowego:

30 2030 0045 1110 0000 0277 2310

Kierownik: Daniel Kluska
Swoją funkcję pełni społecznieE-mail: gdynia@chsch.pl

Więcej informacji na stronie:

www.gdynia.chsch.pl