Dwa ważne wierzenia związane są z nazwą Adwentyści Dnia Siódmego. Jesteśmy ludźmi, którzy gorąco wierzą w bardzo bliskie, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa — od tego pochodzi nazwa „adwentyści”. Druga nazwa — „dnia siódmego” — związana jest z dniem danym przez Boga, siódmym dniem tygodnia, sobotą, jako cotygodniowym świętem ku Jego czci. Adwentyści nazywają to święto sabatem lub, jak w tradycji judaistycznej, szabatem.

NASZA MISJA

Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest głoszenie wszystkim ludziom wiecznej Ewangelii w kontekście tzw. trójanielskiego poselstwa z księgi Objawienia św. Jana 14,6-12, aby prowadzić ich do przyjęcia Jezusa jako osobistego Zbawiciela, połączenia ich z Jego Kościołem oraz przygotowania na Jego bliski powrót. Jak wyraził to przewodniczący światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pastor Jan Paulsen: „Naszym zadaniem jest wyjść i dotrzeć do ludzi. To ludzie liczą się ponad wszystko”.

NASZA METODA

Prowadzimy naszą misję pod przewodnictwem Ducha Świętego przez:

Kazanie: Spełniając polecenie Chrystusa (Mat. 28,18-20) głosimy całemu światu poselstwo miłości Bożej objawionej w pojednawczej służbie Syna Bożego i w Jego śmierci dla naszego odkupienia. Uznając Biblię za nieomylne objawienie woli Bożej, przedstawiamy jej pełne przesłanie, łącznie z drugim przyjściem Chrystusa i trwałym znaczeniem prawa dziesięciu przykazań, w tym pamiątki sabatu, siódmego dnia tygodnia.

Nauczanie: Uznając, że rozwój umysłu i charakteru jest istotny w Bożym planie odkupienia, inspirujemy do zrozumienia Boga, Jego Słowa, i stworzonego wszechświata w całej pełni.

Uzdrawianie: Akceptując nacisk, jaki Biblia kładzie na dobre samopoczucie całej osoby, uważamy ochronę zdrowia i leczenie chorych za zadanie priorytetowe i dzięki naszej służbie dla ubogich i uciśnionych, współpracujemy z naszym Stwórcą w Jego miłosiernym dziele odrodzenia. Wierzymy także, że w wielu przypadkach Bóg odpowiada na modlitwy o zdrowie w nadzwyczajny sposób, dokonując natychmiastowego uzdrowienia chorych na zasadzie cudu.

NASZA WIZJA

Stosownie do wielkich proroctw Pisma Świętego, za kulminacyjny punkt Bożego planu uważamy odnowienie całego stworzenia, aby było w zupełnej harmonii z doskonałą wolą Boga i Jego sprawiedliwością.

Na podstawie oświadczenia Rady Naczelnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podczas sesji wiosennej w Silver Spring, Maryland, Stany Zjednoczone, w kwietniu 1993 roku.