Nasz budynek

Budynek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni mieści się w kamienicy, blisko centrum miasta. Jego historia sięga czasów przedwojennych; był to wówczas obiekt o charakterze typowo mieszkalnym.

Wrzesień 1939 roku – budynek podobnie jak większa część Gdyni – przetrwał w całości. Była to zasługa dowództwa obrony Gdyni, które zdecydowało się ciężar walk obronnych przenieść na Kępę Oksywską, by zaoszczędzić miastu zniszczeń. Niestety, pózniejsze lata wojny już tak łaskawie nie obeszły się z naszym miastem, jak i z samym budynkiem przy ulicy Krasickiego. Trafiona bombą lotniczą kamienica, straciła dwa piętra z prawej strony.

Po zakończeniu działań wojennych, rozwijający się zbór gdyński – istniejący od 1938 roku – potrzebował domu modlitwy. Podjęto decyzję o zakupie zniszczonego budynku przy ulicy Krasickiego 32. W krótkim czasie odbudowano zniszczoną część, w której obecnie jest kaplica. Pozostała część, tak jak wcześniej ma przeznaczenie mieszkalne. Ostatnie kilka lat w historii budynku to ciągłe prace remontowe. W 2005 roku wyremontowano pomieszczenia kaplicy. Odnowiono drewniane podłogi i wymieniono okna. Wymienione zostały również drzwi boczne oraz instalacja CO. W 2010 r. podjęto decyzję o zaadoptowaniu pomieszczenia kotłowni na łazienkę. Dzięki wysiłkowi zboru i przyjaciół, dofinansowaniu przez Diecezję Zachodnią, a przede wszystkim dzięki opiece naszego Pana prace dobiegły końca w roku bieżącym. Również w 2010 r. wolontariusze Gdyńskiej filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej wykonali remont dwóch pomieszczeń piwnicznych, adoptując je na biuro i pokoik dla dzieci.  W 2011 r. zauważyliśmy pilną potrzebę zabezpieczenia fundamentów przed wilgocią. 

Wykonano część prac z tym związanych – zaizolowano oraz ocieplono tylną część budynku. Mimo dużego wysiłku i wkładu pracy w poprawę stanu technicznego naszego domu modlitwy, końca prac nie widać. Zarówno środki z Diecezji, jak i możliwości członków zboru są niewystarczające, aby w krótkim czasie wykonać wszystkie potrzebne remonty. Wierzymy jednak, że prowadzenie naszego Stwórcy pomoże uporać się ze wszystkimi przeszkodami. 

Jakie prace należy jeszcze wykonać:

1. osuszanie i odgrzybianie dolnej części budynku,
2. zabezpieczenie fundamentów od strony frontowej,
3. remont łazienki damskiej; II etap,
4. remont ogrodzenia i przebudowa części zielonej przed i za budynkiem,
5. wylanie schodów za budynkiem,
6. remont części kuchennej,
7. wymiana pieca CO.

Jeœli chciałbyś wesprzeć nasze wysiłki zmierzające do poprawy stanu naszego budynku, podajemy Nr konta:

20 1020 1853 0000 9102 0070 5905

z dopiskiem: Fundusz remontowy.

Sławek Pacek