Błogosławieństwo dzieci

Pierwszego i  22 sierpnia w naszym zborze miało miejsce szczególne wydarzenie; razem z rodzicami naszych pociech modliliśmy się do Pana z prośbą o ich szczególne błogosławieństwo.  

Choć w Nowym Testamencie nie znajdujemy takiego obrzędu, to jednak sposób w jaki Jezus odnosi się do dzieci, zachęca nas do tego rodzaju uroczystości. Ellen White – znana, chrześcijańska pisarka – radziła:

Niech kaznodzieje ewangelii biorą małe dzieci w ramiona i błogosławią je w imieniu Jezusa. Niechaj do tych małych dzieci wypowiadane będą słowa najtkliwszej miłości. To przecież Jezus brał w ramiona owieczki ze swego stada i błogosławił je.

1 sierpnia błogosławieni zostali: Kacper, Czarek i Dawid. Trzy tygodnie później modliliśmy się wspólnie z rodzicami: Justyną i Krzysztofem o błogosławieństwo dla Mai.

Wierzymy, że Duch Boży pragnie zagościć w sercu każdego człowieka, który pragnie poświęcić swoje życie Panu. Nie mamy wątpliwości, że Jezus będzie obecny w życiu naszych pociech a Duch Boży doda mądrości rodzicom aby mogli wychowywać swoje dzieci w bojaźni Bożej.

DK.