Przyjęcie do zboru rodzin z Ukrainy

W ostatnich kilku tygodniach, mieliśmy dwie wyjątkowe uroczystości w naszym zborze. Dwie rodziny pochodzące z Ukrainy i mieszkające od dłuższego czasu w Polsce, postanowiły przenieść do naszego zboru swoje członkostwo z Kościoła na Ukrainie. 

19 grudnia ubiegłego roku przyjęliśmy w poczet naszych sióstr i braci w Gdyni Wasyla i Ludmiłę Sztańko. Oboje pochodzą ze zboru w Chmielnicky w zachodniej części Ukrainy. Kilka tygodni później, 16 stycznia do zboru – oficjalnie – dołączyła rodzina Choma: Alona, Vadim oraz dwójka ich małych dzieci: Kamila i Zachary. Wszyscy przyjechali do Polski ze zboru w Dubnie.

Zyczymy naszym siostrom i braciom wielu Bożych błogosławieństw i Bożego prowadzenia. Cieszymy się, że na swojej życiowej drodze wybrali właśnie nasz zbór!

DK.