Zakończenie roku katechetycznego 2022/2023

Przez cały rok szkolny w naszym zborze adwentystycznym w Gdyni działał Punkt Katechetyczny. Prowadzone co dwa tygodnie zajęcia z Religii w kilku grupach wiekowych, zgromadziły prawie 40 młodych osób.

Lekcje prowadziła nasza droga Ciocia Mirka Samulewicz, która w niezwykły sposób przybliżała cudowne prawdy biblijne uczestnikom przez cały rok szkolny. Bardzo dziękujemy jej za zaangażowanie, cierpliwość i sumienność z jaką prowadziła zajęcia. Teraz już wakacje, ale spotykamy się znowu we wrześniu.