Koncert muzyki chrześcijańskiej – Sobaszkowie

Zapraszamy na koncert muzyki chrześcijańskiej w wykonaniu Anny i Adama Sobaszków.

Miejsce: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni

Kiedy: 6 maja (sobota) o godzinie 19.00

Adami Anna Sobaszek – duet (śpiew, gitara klasyczna, skrzypce). Z muzyką obydwoje mają do czynienia od dziecka. Muzykują z zamiłowania – śpiewają i grają muzykę i poezję chrześcijańską różnych kompozytorów i autorów polskich, jak również utwory tłumaczone z języka angielskiego. Od wielu lat pracują jako wolontariusze Chrześcijańskiej Służļy Charytatywnej oraz ADRA, powołanej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w celu służby dla społeczeństwa. Stąd ich występy w: Domach Spokojnej Starości na terenie Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Zabrza, Chorzowa, Bielsko-Białej, Kochanowic, więzieniach na terenie województwa śląskiego, Domu Marki Samotnie Wychowującej Dzieci w Rudzie Śląskiej, szkołach, bibliotekach miejskich, uroczystościach jubileuszowych, na zjazdach i festiwalach chrześcijańskich „Hosanna” w Częstochowie, „Gloria Dei” w Rudzie Śląskiej, przeglądzie zespołów chrześcijańskich w Kochanowicach, wieczorkach pieśni i poezji chrześcijańskiej.

Ich muzyka odzwierciedla głębokie przekonanie, że istnieją takie wartości jak: miłość, przyjaźń, ufność do Boga i ludzi oraz wiara, że można na co dzień żyć z Jezusem.

WSTĘP WOLNY!