Wykłady na temat daru proroctwa zakończone

Od końca listopada, w każdy piątek, w naszym zborze miały miejsce wyjątkowe spotkania. W trakcie kolejnych sześciu spotkań, wraz z pastorem Jackiem Igłą, rozważaliśmy zagadnienie daru proroctwa.

Spotkania: „Dar Proroctwa w Kościele ostatków”, obejmowały kilka zagadnień. Na początku przyjrzeliśmy się darowi prorokowania, który opisuje Pismo Święte w Starym Testamencie. Później skoncentrowaliśmy się na biblijnych cechach proroka by przejść do osoby Ellen White. Nie zabrakło także czasu na obiektywne odniesienie się także do krytycznych uwag, wobec daru proroctwa objawionego w działaniach i życiu Ellen White.

Spotkania pozwoliły nam lepiej zrozumieć znaczenie nie tylko samego daru proroctwa w Kościele na czas końca historii świata, lecz także wyjątkowy charakter pism Ellen White, niejednokrotnie dopełniających obraz historii zbawienia.

DK.