Niezwykła podróż rodziców

„(NIE)PRZECIĘTNI RODZICE”; pod takim tytułem, w dniach 29.11-01.12 w Gdyni odbyły się po raz pierwszy wyjątkowe spotkania dla rodziców.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich a także poprawę duchowości w naszych rodzinach.

Warsztaty prowadziło małżeństwo Początków: Sandra i Łukasz. W ciągu kilku spotkań podzieli się oni swoimi osobistymi doświadczeniami a wśród poruszonych tematów nie zabrakło odpowiedzi na pytania takie jak: w jaki sposób modlić się o swoje dziecko, z jakich narzędzi korzystać w wychowywaniu dzieci i jak poprawić z nimi komunikacji? Oczywiście każde poruszone zagadnienie obejmowało także aspekt duchowy rodzinnego życia, który jest fundamentem zdrowej rodziny.

Efektem weekendowego spotkania była zawiązana na stałe grupa modlitewna rodziców, spotykająca się co trzy tygodnie.

Cieszymy się, że po raz pierwszy tak dokładnie temat rodzicielstwa został poruszony i przedstawiony w naszym zborze. Wierzymy, że tylko poprzez osobistą, duchową refleksję i rozwijanie swoich rodzicielskich kompetencji, możemy stać się nie tylko lepszymi rodzicami, ale także bardziej zaangażowanymi uczniami Jezusa.

DK.