Przyjęcie do zboru Swietłany, Anny i Artura!

Z wielką radością pragniemy poinformować, że powiększył nam się zbór w Gdynii. Do naszej społeczności dołączyli Swietlana, Anna i Artur Honchar z ukraińskiego zboru w Chmelnycku. W Polsce mieszkają już 2 lata. Zdążyliśmy się już poznać i zaprzyjaźnić, dlatego tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że zdecydowali się z nami pozostać.

Boża rodzina jest wielkim błogosławieństwem. Od samego początku Bóg zadbał o to, by człowiek nie był sam, dając Adamowi towarzyszkę. Nasz Ojciec znając nasze potrzeby, sam zachęcał nas do jednoczenia się w Jego imieniu. Jezus obiecywał wsparcie tym, dla których jest On centrum dążeń i myśli:

Da­lej, za­praw­dę, po­wia­dam wam: Je­śli dwaj z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić bę­dą, to wszyst­kie­go uży­czy im mój Oj­ciec, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj al­bo trzej ze­bra­ni w imię mo­je, tam je­stem po­śród nich (Mt 18,19-20).

Będąc we wspólnocie ludzi wierzących, dostępujemy wielkiego zaszczytu, gdyż jesteśmy uznani za przedstawicieli Boga tutaj na Ziemi i powołani do szczególnej misji:

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. (1Piotra 2, 9-10)

Poprzez przyjęcie ofiary Jezusa za grzechy, każdy może dostąpić zbawienia i stać się członkiem wielkiej bożej rodziny. Jezus zaprasza każdego. Jeśli czytasz te słowa, z pewnością nie jest to przypadek. Skontaktuj się z nami i daj sobie szansę poznać Jezusa bliżej: