Pożegnanie brata Laskowskiego.

W dniu 12 września 2007 roku w wieku 70 lat zmarł brat Marian Laskowski.

Swoje życie z Jezusem związał w 1985 roku.

„Albowiem jak wierzymy, że Jezus
umarł i zmartwychwstał, tak też
wierzymy, że Bóg, przez Jezusa przywiedzie
z nim tych, którzy zasnęli.”

I List do Tesaloniczan

Sławek Pacek