Mariusz Adamczyk – pastorem w Okręgu Pomorskim.

Do pełnienia służby kaznodziejskiej w Okręgu Pomorskim przybył wraz z rodziną pastor Mariusz Adamczyk. Brat Mariusz zastąpi na tym terenie brata Juliana Hatałę.

W tę sobotę mieliśmy okazję wysłuchać kazania Słowa Bożego wygłoszonego przez nowego pastora, a po nabożeństwie zjedliśmy wspólny obiad i mogliśmy bliżej poznać braterstwo Adamczyków.

Mamy nadzieję, że choć pastor będzie teraz mieszkał w Gdańsku, to będzie częstym gościem w gdyńskim zborze. Życzymy również wielu błogosławieństw Bożych w pracy na nowym miejscu.

Sławek Pacek