Koncert charytatywny „Serce dla serca”

Dnia 5 kwietnia br. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbył się Koncert Charytatywny „SERCE DLA SERCA” na rzecz Jędrzeja, 6-letniego chłopca z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Inicjatorami tego koncertu byli pastor Mariusz Adamczyk z żoną Violettą, a do jego organizowania zaangażowali się członkowie ze zboru gdańskiego. Celem koncertu było zebranie pieniędzy na rehabilitację chłopca oraz forma ewangelizacji przez przedstawienie społeczności gdańskiej naszego Kościoła. Wystąpiła grupa pantomimiczna z XX L.O. z Gdańska, a gościem wieczoru był pastor Mirosław Karauda, który nie tylko pięknie wykonał pieśni ze swojego repertuaru, ale też poprowadził część koncertu.

Po koncercie każdy z przybyłych gości mógł zaopatrzyć się w książeczkę „Poznajmy się”. W wyniku loterii fantowej i licytacji przedmiotów otrzymanych od sponsorów uzbierano kwotę 5.050zł na rehabilitację chłopca.

Korespondent zboru w Gdańsku