Zjazd młodzieży – „Zainspirowani”

Wybiła godzina 18.00, a więc czas rozpocząć kolejny zjazd młodzieży. Tym razem w nieco cieplejszej aurze, ponieważ tegoroczny zjazd odbył się w maju, a nie jak do tej pory w lutym.

Hasło przewodnie naszego weekendowego spotkania brzmiało „Zainspirowani”, a nasz główny mówca Boby Bovell przybyły do nas z Kopenhagi. W swoich wystąpieniach nakierował nas na najlepszego inspiratora – Jezusa, podkreślając jednocześnie, że również my możemy stać się inspiracją dla innych, ale do tego potrzebne jest stałe wzrastanie w Chrystusie.
Tak więc po przywitaniu przybyłych i wspólnym uwielbieniu naszego Boga pieśniami, był czas aby „zanurzyć” się w rozmyślaniach na temat inspiracji. Pastor nieustannie przypominał nam, że nigdy nie jest za późno, aby oddać się w ręce Boga. Mówił również o istnieniu jednej ewangelii, ale różnych sposobach jej przedstawiania.

Jako, że gdyńska kaplica okazała się zbyt mała na przyjęcie tak wielu gości, sobotnie nabożeństwo odbyło się w wynajętej sali gimnastycznej pobliskiej szkoły. Na miejscu nie zabrakło członków zborów z Gdańska, Słupska i Elbląga.
Nabożeństwo – prócz kazania wygłoszonego przez głównego mówcę, w całości zostało przeprowadzone przez młodzież. Nie zabrakło w nim wielbienia naszego Boga przez psalmy, pieśni i modlitwy. Dzieci pod kierownictwem cioci Halinki przygotowały przedstawienie. Był to również czas dzielenia się refleksjami na temat kontaktu Boga z człowiekiem. Kamila i Przemek mieli okazję podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi sposobów, w jaki Bóg przemawia do ludzi. Z kolei Karol opowiedział nam swoją historię nawrócenia.
Pastor Boby na przykładzie własnej historii z dzieciństwa przypomniał nam, że Bóg zawsze jest w pobliżu. Widzi nas i nawołuje do oddania swojego serca pod Boże kierownictwo.

Po zakończeniu nabożeństwa mogliśmy udać się do kośćioła, gdzie czekał na nas pyszny posiłek. Po sytym obiedzie większość z nas udała się na spacer brzegiem morza, korzystając z walorów położenia Gdyni. 
Po dłuższej przerwie ponownie zebraliśmy się razem w budynku Kościoła ADS, aby posłuchać tego, co ma do przekazania pastor podczas wykładów i warsztatów na temat inspiracji. Czas szybko mijał i nim się obejrzeliśmy przyszła pora na kolację i zakończenie sabatu. Wieczorem odbył się Koncert Uwielbienia złożony z pieśni poruszających serca wszystkich obecnych na sali gości.
NIedziela była kolejnym dniem warsztatowym. Pastor Boby – dzielnie tłumaczony przez Tomka – przedstawiał nam etapy, jakie są potrzebna do budowania wspólnej więzi. Wskazywał kto może otworzyć „drzwi” naszego serca. Całość niedzielnego programu zakończyliśmy wspólnym wielbieniem Boga pieśniami. Podziękowaliśmy również wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że zjazd mógł się odbyć, mając świadomość, iż największe podziękowania należą się Stwórcy, który pozwolił nam się spotkać i czuwał nad całością.
I tak kolejny zjazd przeszedł do historii, pozostawiając po sobie zdjęcia , wspomnienia i oczekiwania, że na kolejnym zjeździe zobaczymy się ponownie.

Uczestnik