Dzień Misji Kobiet w Gdyni!

Początek marca wielu kojarzy się z Dniem Kobiet, kiedy to mężczyźni obdarowują kobiety prezentami i miłym słowem, aby uczcić ich pamięć. My natomiast jako osoby wierzące obchodziliśmy 5 marca Światowy Dzień Misji Kobiet, aby zastanowić się w jaki sposób kobiety mogą rozwijać służbę dla Boga.

Z tego powodu w Gdyni odbyło się wyjątkowe nabożeństwo, które prowadziły wyłącznie kobiety. Czas refleksji i doświadczeń minął pod znakiem doświadczeń kobiet w różnym wieku. Siostry szczególnie podkreśliły istotę modlitwy, która powinna towarzyszyć kobiecie ( i nie tylko ) na każdym etapie życia. Tekst podsumowujący te rozmyślania jest zapisany w 3 Jana 1;2:

” Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak jak dobrze się ma dusza twoja.”

Podczas kazania Słowa Bożego siostra Agnieszka Kluska przypomniała nam, że przeciętne kobiety dzisiaj muszą zmierzyć się z nie łatwymi oczekiwaniami , które często nie są na siłę ich możliwości, dlatego moc do życia i służby powinny czerpać od naszego Stwórcy, który jest dawcą życia, jest wszechmogącym Bogiem. Pamiętajmy również, że każdy ma wpływ na osoby, z którymi ma kontakt. Możemy być dla nich motywacją do poznania prawdy bądź możemy przyczynić się do ich zatracenia. My kobiety musimy być szczególnie świadome odpowiedzialności, bo jako matki, żony, córki mamy znaczny wpływ na najbliższych. Jedynie bliski duchowy kontakt ze źródłem życia jakim jest Jezus, może pomóc nam być dobrym przykładem dla innych i nie dać się pokusom szatana.

Aleksandra Piasecka

– Korespondent Zboru

Zobacz więcej zdjęć =>