Chrzest w Gdańsku!

A Piotr do nich odpowiedział: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 2, 38

 

Drodzy Przyjaciele!

Przypominamy, że sobotnie (6.04) nabożeństwo w Gdyni się nie odbędzie! W związku z uroczystością chrztu, spotykamy się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 21 (Gdańsk – Wrzeszcz). Zaczynamy o 10:00.

 

A dlaczego akurat chrzest?

Chrzest biblijny, to chrzest osób dorosłych, dokonany na wyznanie wiary katechumena (1 Tym. 6,12; Rzym. 6,3-5 ) w imię Trójcy Świętej (Jan 3,23; Mat. 3,16; Mat. 28,19) i przez całkowite zanurzenie w wodzie. Ponieważ niemowlęta nie mogą świadomie wyznać swej wiary, a więc i przyjąć Chrztu Świętego, dlatego Kościół adwentystyczny nie chrzci niemowląt. Za to przeprowadza ceremonię błogosławienia.

Chrzest jest aktem dobrowolnego poddania się Bogu, dlatego może być udzielony jedynie osobie dojrzałej duchowo, tj. świadomej tego aktu. Ponadto przez chrzest przyłączamy się do Kościoła Bożego (1 Kor. 12,13). Chrzest zatem winien być poprzedzony nauką zasad wiary (Mat. 28,19.20), wiarą (Mar. 16,16), pokutą  czyli żalem za grzechy i zmianą postępowania (Dz. Ap. 2,38)  oraz publicznym wyznaniem wiary (Dz. Ap. 8,36.37).

Z reguły Kościół nie chrzci ponownie osób z innych wyznań, jeżeli te zostały już ochrzczone chrztem biblijnym. Nabożeństwo Chrztu Świętego  jak każde nabożeństwo adwentystyczne  jest uroczystością otwartą, w której każdy  nie tylko adwentyści  może brać udział i obserwować ceremonię. Zwyczajowo chrztów dokonuje się w zborach w specjalnych basenach chrzcielnych (baptysteriach), a w okresie letnim i tam gdzie nie ma baptysteriów – w zbiornikach wodnych, rzekach, jeziorach, a także w morzu.