Zjazd Okręgowy w Gdyni

30 czerwca 2007 roku zbór gdyński po raz kolejny był gospodarzem zjazdu wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Okręgu Pomorskiego. Oprócz członków miejscowego zboru w nabożeństwie wzięli udział siostry i bracia całego okręgu.
Gośćmi zjazdu byli pastorzy: Paweł Lazar, Ryszard Jankowski i Piotr Zawadzki. 
W pierwszej części porannego nabożeństwa po „Lekcji Szkoły Sobotniej”, prowadzonej przez brata Piotra Zawadzkiego do nowego życia powstał Wojciech Łukaszewicz. Po wyznaniu wiary przyjął chrzest i dołączył do grona naśladowców Chrystusa. Zanurzenia dokonał pastor Julian Hatała. Następnie brat Wojtek został przyjęty w poczet członków zboru w Gdańsku.„..Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony…”
Ewangelia Marka 16,16

W trakcie zjazdu mieliśmy możliwość wysłuchania dwóch kazań. Słowem Bożym służyli: pastor Paweł Lazar – w czasie porannego nabożeństwa, oraz pastor Ryszard Jankowski – w trakcie popołudniowego spotkania. 
Podczas zjazdu nie zabrakło też pieśni, muzyki i poezji chwalącej naszego Stwórcę, m.in. mogliśmy wysłuchać krótkiego programu słowno-muzycznego w wykonaniu dzieci. 
Na zakończenie sobotniego spotkania obejrzeliśmy wystawę na temat kreacjonizmu, przygotowaną przez pastora Juliana Hatałę. Brat Julian  zaprezentował wiele materiałów naukowych, negujących teorię ewolucji. Celem wystawy nie było przekonanie nas, że Bóg jest Stwórcą świata – bo o tym doskonale wie każdy z nas, ale zwrócenie uwagi na mizerność „dowodów” potwierdzających słowa Darwina.

Następny Zjazd Okręgu Pomorskiego odbędzie się już w Gdańsku – w nowych pomieszczeniach tamtejszego zboru. Ale na to musimy poczekać jeszcze cały rok.

Sławek Pacek