Zespół New Heaven w Gdyni i w Sztumie!

New Heaven czyli Nowe Niebo zespół, który tworzy grupa młodych ludzi. Ludzi, którzy poprzez muzykę dzielą się z innymi swoimi doświadczeniami z Bogiem. Mówią o Bogu, z którym każdy z nas może mieć osobisty kontakt. O Bogu, który nie patrzy biernie z oddali na ten świat, ale jest namacalnie z każdym kto mu zaufa.

Takie właśnie przesłanie mogli usłyszeć uczestnicy koncertu zespołu New Heaven 21 stycznia w Gdyni. W niewielkiej sali kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zebrało się kilkadziesiąt osób. Był to dobry czas, nie tylko ze względu na przeżycia artystyczne, ale przede wszystkim duchowe.

Następnego dnia Karolina, Maciej, Tymoteusz, Samuel i Daniel zanieśli swoje przesłanie do Zakładu Karnego w Sztumie. Tam również dzielili się przeżyciami ze swojej drogi do „Nowego Nieba”. Krótką informacje z tego wydarzenia można przeczytać na stronie Służby Więziennej:http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-gdansk/zaklad-karny-sztum/news,7545,koncert-zespolu-new-heaven.html

Prośmy Boga, by błogosławił Im w tej misji.

Zespół działa od roku, ma już na swoim koncie jedną nagraną płytę pt. „Każdy Dzień”.

K. Z. 

[gdl_gallery title=”newheaven-2011″ width=”250″ height=”250″ galid=”1″ ]