Wykłady pastora Makarewicza zakończone

W dniach 7-9 lutego w naszym zborze gościliśmy pastora Zbigniewa Makarewicza, Dyrektora Sekretariatu Misji przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Pastor Makarewicz zanim objął funkcję Dyrektora Misji polskiego Kościoła Adwentystów, przez dwie kadencje był Sekretarzem Diecezji Wschodniej a w ostatnich latach pastorem okręgu łódzkiego.

W ciągu trzech spotkań mieliśmy okazję poznać sposoby, w jakie Bóg pragnie używać każdego człowieka w dziele niesienia ewangelii. Każdy z nas ma jakiś talent i taki tytuł miał pierwszy, piątkowy wykład: „Mam talent”. To stwierdzenie, od którego warto zacząć poszukiwanie swoich darów. Bóg daje pewne umiejętności każdemu człowiekowi a każdemu ze swoich dzieci dał dar miłości, którego możemy udzielać innym.

W sobotnim spotkaniu poznaliśmy owoc Ducha Świętego, który może być – i powinien być – udziałem każdego chrześcijanina. Mieliśmy także okazję zapoznać się z rodzajami darów Ducha i celami, dla których je otrzymujemy.

Niedzielne przedpołudnie poświęciliśmy na omówienie sposobów, w jakie możemy rozpoznać swoje dary Duchowe. Zastanawialiśmy się także nad tym, jakie wyzwania i zagrożenia związane są z posiadaniem darów Ducha.

W trakcie każdego z wykładów uczestnicy mieli okazję także podzielić się na mniejsze grupy i odpowiadać na przygotowane przez prelegenta pytania. Teksty biblijne pozwalały nakreślić zasady, na jakich możemy poznać nasze talenty a także w jaki sposób możemy wykorzystywać je dla dobra drugiego człowieka. Pytaliśmy także siebie nawzajem, jakie zdaniem naszego rozmówcy możemy mieć dary i jakie talenty u nas zauważa.

Dziękujemy pastorowi Zbyszkowi za ten wyjątkowy czas. Jesteśmy pewni, że seminarium pozwoliło nam na nowo odnaleźć swoje miejsce w misji dla Zbawiciela.

DK.