Przyjęcie do zboru w Gdyni Natalii, Pawła i Żeni.

W ostatnim czasie Bóg szczególnie nam błogosławi i powiększa naszą bożą rodzinę o nowych braci i sióstr z Ukrainy. 22 grudnia 2018 roku z wielką radością przyjęliśmy do nas rodzinę Mikhno, która przeniosła się ze zboru w Lęborku.

Życzymy nowym członkom, aby czuli się dobrze w naszym zborze i wspólnie z nami budowali Kościół zgodnie ze swoimi darami na chwałę Jezusowi Chrystusowi.

„ Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność –  podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.  Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. ”

Rzym. 12, 4-8 (BT)

Paweł i Natalia Mikhno  pochodzą z północno-wschodniej części Ukrainy, miasteczka Trostjaniec położonego w odległości ok. 100 km od granicy z Rosją. W okolicy tej miejscowości można podziwiać piękne lasy, jeziora i rzeki. Bóg pobłogosławił ich dwójką wspaniałych dzieci. Pierwszy urodził się syn Żenia następnie po jedenastu latach pojawiła się na świecie córka Bogdana.

Droga ich duchowej służby zaczęła się w latach 90’. Paweł został ochrzczony 24 listopada 1994 roku, a żona Natalia 5 września 1998 roku. Oboje czynnie uczestniczyli w życiu swojego zboru i pełnili różne funkcje. Paweł doglądał bibliotekę kościelną, był nauczycielem szkoły sobotniej dla dzieci i dorosłych, diakonem, kierownikiem oddziału służby zdrowia, oddziału misji Kościoła i starszym zboru. Natalia również dzieliła się swoimi darami duchowymi służąc Bogu podczas różnych misji i współbraciom jako nauczycielka dzieci, dorosłych a także jako skarbnik.

Rodzina Mikhno przeprowadziła się do Polski w 2017 roku. Sprowadziła ich tutaj propozycja pracy dla Pawła na stanowisku lekarza weterynaryjnego i kierownika hodowli ryb w Bożympolu Wielkim. Początkowo uczęszczali do zboru w Lęborku, jednak po przeprowadzce do Gdyni pragnęli dołączyć do naszej społeczności. Oboje chcą wiązać przyszłość z Polską oraz wyrażają pragnienie służenia Bogu i ludziom w każdym miejscu, gdzie ich Bóg posyła.

 

Korespondent Zborowy (AP)