Kolejny chrzest w Gdańsku

(36) A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? (37) Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. (38) I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. (39) Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą.

Dzieje Apostolskie 8,36-39

Drodzy Przyjaciele!

Uprzejmie informujemy, że 14 października nabożeństwo w Gdyni się nie odbędzie. Tego dnia nie będzie także transmisji. W związku z chrztem, który będzie miał miejsce w zborze w Gdańsku, wszyscy jedziemy do tego miasta- ul. Jaśkowa Dolina 21 (Gdańsk – Wrzeszcz). Zaczynamy o 10:00. Do zobaczenia!

Dlaczego chrzest?

Chrzest biblijny, to chrzest osób dorosłych, dokonany na wyznanie wiary katechumena (1 Tym. 6,12; Rzym. 6,3-5 ) w imię Trójcy Świętej (Jan 3,23; Mat. 3,16; Mat. 28,19) i przez całkowite zanurzenie w wodzie. Ponieważ niemowlęta nie mogą świadomie wyznać swej wiary, a więc i przyjąć Chrztu Świętego, dlatego Kościół adwentystyczny nie chrzci niemowląt. Za to przeprowadza ceremonię błogosławienia.

Chrzest jest aktem dobrowolnego poddania się Bogu, dlatego może być udzielony jedynie osobie dojrzałej duchowo, tj. świadomej tego aktu. Ponadto przez chrzest przyłączamy się do Kościoła Bożego (1 Kor. 12,13). Chrzest zatem winien być poprzedzony nauką zasad wiary (Mat. 28,19.20), wiarą (Mar. 16,16), pokutą  czyli żalem za grzechy i zmianą postępowania (Dz. Ap. 2,38)  oraz publicznym wyznaniem wiary (Dz. Ap. 8,36.37).

Z reguły Kościół nie chrzci ponownie osób z innych wyznań, jeżeli te zostały już ochrzczone chrztem biblijnym. Nabożeństwo Chrztu Świętego  jak każde nabożeństwo adwentystyczne  jest uroczystością otwartą, w której każdy  nie tylko adwentyści  może brać udział i obserwować ceremonię. Zwyczajowo chrztów dokonuje się w zborach w specjalnych basenach chrzcielnych (baptysteriach), a w okresie letnim i tam gdzie nie ma baptysteriów – w zbiornikach wodnych, rzekach, jeziorach, a także w morzu.

Więcej informacji: https://adwent.pl/o-kosciele/jak-zostac-adwentysta/