ZAPRASZAMY na wykład OTWARTY poświęcony zagadnieniom religii i polityki bliskiego wschodu oraz ich wpływie na dzisiejszą Europę!

23 stycznia (sobota)

godzina 15:00

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni

ul. Krasickiego 32

Zobacz video – zaproszenie:

Spotkanie poprowadzi prof. Bernard Koziróg (ur. 10 kwietnia 1955 w Łasku), lic. filozofii chrześcijańskiej, mgr teologii, dr socjologii i teologii historycznej, dr hab. teologii ekumenicznej, prof. teologii i filozofii, w swojej pracy naukowej wypromował 10 doktorów oraz 1028 magistrów i licencjatów. Z zamiłowania historyk i podróżnik.

Przez 40 lat pracy zawodowej był nauczycielem, dziennikarzem, redaktorem i profesorem uniwersyteckim. Piastował wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. był dyrektorem i redaktorem naczelnym Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego, dyrektorem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa „Signa Temporis”, rektorem Wyższej Szkoły Psychoterapii i Rewalidacji, rektorem Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, dyrektorem Instytutu Turystyki Krajów Biblijnych, kierownikiem Samodzielnej Pracowni Filozofii i Teorii Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Od 1987 roku jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, a od 1998 ambasadorem pokoju organizacji „World Conference on Religion and Peace”.

Obecnie pracuje dla York University, USA (zob. http://www.yorkuniversity.us/dr-bernard-kozirog/) oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Został odznaczony przez Prezydentów RP złotym i srebrnym krzyżem zasługi. Otrzymał także medal Komisji Edukacji Narodowej i 7 nagród rektorskich. Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze (Rosja) nadał mu tytuł doktora honoris causa.

Napisał następujące książki i skrypty:

 1. Moc moja w Panu, Ustroń 1984.
 2. Największe oszustwo, Warszawa 1988.
 3. Stworzenie czy ewolucja, Warszawa 1989.
 4. Przybysze z kosmosu, Warszawa 1989.
 5. Dzieje Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, Warszawa 1990.
 6. Wędrówki po Ziemi Świętej, Warszawa 1991.
 7. Ksiądz Michał Belina Czechowski, Warszawa 1992.
 8. Ellen White (studium monograficzne), Warszawa 1994.
 9. R. Conradi – misjonarz pięciu kontynentów, Ustroń 1994.
 • Biblia i seks, Ustroń 1996.
 • Tajemnice i proroctwa Pisma Świętego, Warszawa 1997.
 • Ellen Gould White, Podkowa Leśna 1998.
 • Duszpasterstwo i diakonat w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 1999.
 • Współczesne kraje biblijne, Podkowa Leśna 2000.
 • Tajemnice i proroctwa Biblii, Warszawa 2001.
 • 12 współczesnych krajów biblijnych, Podkowa Leśna 2002.
 • Jak pisać pracę licencjacką, Podkowa Leśna 2001.
 • Historia, religia, archeologia, Podkowa Leśna 2003.
 • Starożytna Grecja. Historia, filozofia, religia, Podkowa Leśna 2004.
 • Filozofia reformacji XVI wieku i inne prądy filozoficzne nowożytności (zarys), Podkowa Leśna 2004.
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, Kielce 2004.
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii nowożytnej, Kielce 2005.
 • Problemy organizacyjne wczesnego adwentyzmu, Podkowa Leśna 2005.
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii współczesnej, Kielce 2006.
 • Zarys dziejów filozofii, Podkowa Leśna 2006.
 • Główne kierunki filozofii chrześcijańskiej od św. Pawła do reformatorów protestanckich, Podkowa Leśna 2007.
 • Historia i religia, Podkowa Leśna 2007.
 • Historia i religia, Podkowa Leśna 2008.
 • Starożytny Rzym. Historia, filozofia, religia, Podkowa Leśna 2008.
 • Geneza, dzieje i teologia adwentyzmu w latach 1831-1939, Podkowa Leśna 2008.
 • Historia, filozofia i religia świata grecko-rzymskiego, Kielce 2009.
 • The doctrinal peculiarity of 19th century Adventism, Dallas 2010.
 • Geist der Weissagung des Adventismus, Darmstadt 2010.
 • Mitologia i religia starożytnych Greków, Podkowa Leśna 2011.
 • Starożytna filozofia Grecji i Rzymu, Podkowa Leśna 2012.
 • Starożytna Syria w Biblii i historii, Podkowa Leśna 2012.
 • Starożytne religie Greków i Rzymian, Darmstadt 2013.
 • Dzieje starożytnej Grecji w zarysie, Darmstadt 2013.
 • Kraje śródziemnomorskie, Podkowa Leśna 2013.
 • Z dziejów polskiego adwentyzmu… Zjednoczenie Południowe i Zjednoczenie Zachodnie w latach 1918-1988, Podkowa Leśna 2013.
 • Starożytny Izrael, Jerozolima 5767 (2013).
 • Dzieje starożytnego Rzymu w zarysie, Darmstadt 2013.
 • Historia i religia, Grodzisk Mazowiecki 2014.
 • Starożytny Iran w Biblii i historii, Grodzisk Mazowiecki 2014.
 • Starożytny Egipt w Biblii i historii, Grodzisk Mazowiecki 2014.
 • Jordania w starożytności. Biblia, historia, zabytki, Grodzisk Mazowiecki 2015.
 • Włochy w starożytności. Biblia, historia, zabytki, Grodzisk Mazowiecki 2015.
 • Starożytna Mezopotamia w Biblii i historii. Zabytki Iraku, Grodzisk Mazowiecki 2015.
 • Turcja w starożytności. Biblia, historia, zabytki, Grodzisk Mazowiecki 2015.
 • Współczesne kraje biblijne w starożytności, York University 2015.

Jest współautorem książek i autorem artykułów w pracach zbiorowych:

 1. 1. Połączeni chlebem Słowa, Warszawa 2004.
 2. Historia i kultura krajów biblijnych (t. I-III), Podkowa Leśna 2006-2008.
 3. Biblia w kulturze europejskiej, Warszawa 2007.
 4. Dialog z rzeczywistością, Kielce 2007.
 5. Autorytet Pisma Świętego w Kościele, Warszawa 2008.
 6. Dzieje i znaczenie eklezjalno-edukacyjne adwentystycznej szkoły teologicznej (1926-2006), Podkowa Leśna 2008.
 7. Człowiek i filozofia, Warszawa 2008.
 8. Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, Kielce 2009.
 9. Lux lucet in tenebris (t. I-II), Podkowa Leśna 2010.
 • Ministrare (t. I-II), Warszawa 2010.
 • W stronę szczęścia, Warszawa 2010.
 • Signa Temporis (z. 1-20), Warszawa, Podkowa Leśna 1990-2013.
 • Sbornik naucznych trudow (z. 1-4), Ryga 2010.
 • W przestrzeni języka, Kielce 2012.
 • Logos (z. 1), Piotrków Trybunalski 2015.

Ma swoje noty biograficzne w następujących leksykonach i encyklopediach:

 1. Ciborska Elżbieta, Leksykon polskiego dziennikarstwa, Warszawa 2000.
 2. Bombicki Maciej Roman, Encyklopedia Actus Purus. Kto jest kim w Polsce nowego millennium (2000-2002), Poznań 2002.
 3. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Poznań 2005-2015.
 4. Witaszczyk Jerzy, Poczet znanych postaci Ziemi Łaskiej, Łask 2010.
 5. Judycki Zbigniew, Siwek Józef, Świętokrzyskie biografie, Kielce 2012.

WSTĘP WOLNY!

Zapraszamy na spotkanie!

Zobacz plakat

> Wydarzenie na Facebooku!