Chrzest w Gdańsku

„ A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.”

Dzieje Apostolskie 8:35-39.

Dzisiejszy świat jest pełen pokus. Szczególnie młodym oferuje wiele „atrakcji”. Tym bardziej wzruszające jest wydarzenie, kiedy młody człowiek zawiera przymierze z Bogiem.  Zaświadcza przed wszystkimi, że chce podążać dalej razem z Jezusem. „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” 2 Kor. 5,14-17 W sobotę 21 lutego 2015 roku mogliśmy być świadkami nowych narodzin Igora Packa z naszego zboru w Gdyni, ale również czterech osób z Lęborka: Agnieszka Jelińska, Adrianna Jelińska, Mirosław Jeliński, Justyna Tandek. Ceremonia chrztu odbyła się w zborze w Gdańsku. Chrztu udzielał pastor Jacek Igła.

Igor Pacek od małego wzrastał w Jezusie Chrystusie i pomimo swojego młodego wieku postanowił oddać swoje serce Jezusowi. Bóg nie stawia przed nami wygórowanych wymagań. Nie chce, abyśmy długo zwlekali z decyzją. Jeśli wierzysz w Niego z całego serca i chcesz, aby odtąd Jezus kierował Twoim życiem, to tak jak w historii o eunuchu „Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie…” abyś został ochrzczony?

Aleksandra Piasecka 
(Korespondent Zboru w Gdyni)

Więcej zdjęć