Wspólne rozpoczęcie Szabatu

Wspólne rozpoczęcie Szabatu

Drodzy Przyjaciele, zapraszamy na wspólne rozpoczęcie Szabatu do naszego zboru! W każdy piątek, o godzinie 16.30 spotykamy się, aby podziękować Panu za Jego opiekę w ostatnim tygodniu a także prosić o Jego szczególną obecność. W programie spotkania wspólne uwielbienie,…

Wsparcie dla zboru w Bytomiu

Wsparcie dla zboru w Bytomiu

Drodzy Bracia i drogie Siostry w Chrystusie, Jako kierownik diakonów oraz w imieniu wszystkich członków zboru w Bytomiu chciałabym Was poprosić o wsparcie remontu w naszym domu modlitwy. Jesteśmy małym zborem, liczącym zaledwie 25 członków. W większości są to…