Zjazd okręgowy w Gdyni

Zjazd okręgowy w Gdyni

Organizowanie zjazdów w Gdyni powoli staje się już tradycją. Miejscowy zbór miał możliwość i zaszczyt gościć kolejny raz adwentystów, nie tylko z naszego okręgu, ale z całej Polski a nawet z Ukrainy. Największą radością dla wszystkich przybyłych na to…